Diyanet İşleri Başkanlığı

 Kuruluş ve Tarihi Gelişim

 Temel İlkeler ve Hedefler
  Prof.Dr.Mehmet GÖRMEZ
 Başkanlarımız
 İl Müftümüz
 Eski İl Müftülerimiz
 İlçe Müftümüz
 Eski İlçe Müftülerimiz
 Müftülüklerin Görevleri

 Mevzuat

 D.İ.B.Tüzükler
 D.İ.B.Yönetmelikler
 D.İ.B.Yönergeler
 Genelge 2007

 Diyanet İşleri Başkanlığı

 Türkiye Diyanet Vakfı

 D.İ.B Süreli Yayınlar
 Diyanet Aylık Dergisi
 Diyanet Çocuk Dergisi
 Diyanet Avrupa Dergisi
 Diyanet İlim Dergisi

 Giriş Sayfan Yap

 Sık Kullanılanlara Ekle

 

   

 

RESİMLİ NAMAZ KILINIŞI

Namaza Duruş

Vücut dik ve rahat, gözler secde yerinde eller, yanda ve rahat, ayak arası dört parmak açık.

Vücut dik ve rahat, gözler secde yerinde, eller yanda ve rahat, ayak arası bitişik şekilde.


Namaz vakti girdikten sonra namaza hazırlanır. Namaz kılan abdesti yoksa âdabına uygun abdest alır ve namaz kılacağı yere gelerek kıbleye döner.

Önce, kılınan namaz için niyet edilir. Mesela kılınan namaz sabah namazının farzı ise:

“Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir.

Tekbir alınırken, erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar da omuzlarına kadar kaldırarak “Allahu Ekber” der.

 

Başlama Tekbiri

Ellerimizi rahat bir şekilde kaldırıp baş parmağımızı kulak memesine değdiririz. Ellerimizin içi kıbleye dönük olur.

Ellerimiz rahat bir şekilde omuz hizasına kadar kaldırırız. Ellerimizin içi kıbleye dönük olur.


Sağ el sol elin üzerine konarak göbek altına bağlanır. Kadınlar ellerini göğüsleri üzerine koyarlar.

Sonra Sübhaneke duası okunur. Ardından gizlice kendi duyacağı bir sesle Eûzü Besmele çekilerek Fatiha okunur. Fatiha’dan sonra gizlice “âmin” denir ve peşinden bir namaz sûresi veya en az üç kısa âyet okunur.

Sonra Rükû’ya gidilir. Rükûda bel ve boyun dümdüz tutulur. Parmaklar açık olarak dizleri kavrar. Dizler bükülmez. 

 

Kıyam

Ellerimizi indirir. Sağ elin küçük ve başparmağı ile sol elin bileği iyice kavranarak göbek altına bağlanır.

Sağ el, sol elin üzerine gelecek şekilde parmaklarımız bitişik ve düz olarak göğüs üzerine bağlanır.


Kadınlar rükûda tam eğilmeden bellerini hafifçe bükerler ve ellerini parmak aralarını açmadan dizleri üzerine koyarlar.

Rükûda en az üç defa: “Sübhnâne rabbiyel-azîm” denir.

“Semiallahu limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır. Ayakta dümdüz durulur, bu arada: “Rabbena lekel hamd” denir.

Rükû

Ellerimizi parmak araları açık olarak dizlerimizin üzerine koyarız. Sırtımız ve başımız yere paralel, gözler ayak uçlarına bakar.

Fazla eğilmezler. Kollar vücuttan ayrılmaz. Parmak araları kapalı, gözler ayak uçlarına bakar.


Sonra tekbir alınıp secdeye gidilir. Önce diz, sonra eller, sonra alın ve burun iki el arasına konur. Kollar yanlara yapıştırılmadan yana açılır. Karın uyluklara yapıştırılmaz. Her iki ayak dik tutularak parmak uçları kıbleye dönük çevrilir. Ayak uçları yerden kesilmez.

Kadınlar secdede kollarını yanlarına yapıştırırlar ve karınlarını dizlerine yapışık bulundururlar.

Secdede üç defa: “Sübhâne rabbiyel-âl┠denir.

Secde

Dizler, eller, alın ve burun yere konur. Ayaklar dik ve topuklar bitişik, dizler karından uzak, dirsekler yanlardan açık, gözler buruna bakar. Eller kulak hizasında

Önce dizler, eller, alın ve burun yere konur. Dirsekler yana bitişik, dizler karınla bitişik, eller düz kıbleye karşı ayaklar bitişik ve sağa doğru eğik tutulur.


“Allahu Ekber”
diyerek secdeden kalkılır, sırt düzgün olarak oturulur. Eller dizler üzerine konur. “Sübhanellah” diyecek kadar durulur ve yine tekbir alınarak ikinci secdeye gidilir. Üç defa birini secdedeki tesbih okunur ve sonra tekbirle ikinci rekat için ayağa kalkılır.

İKİNCİ REKAT: İkinci rekatta sübhaneke okunmaz. Eûzu çekilmez, sadece besmele ile Fatiha ve bir sûre veyahut yeterli miktar âyet okunur. Birinci rekatta olduğu gibi rükû ve secdeler yapılır ve tahiyyat için oturulur.

Son Oturuş

Eller oyluklar üzerinde parmaklar rahat, sağ ayak dik ve kıbleye doğru, sol ayak yere yatırılarak üzerine oturulur. Gözler dizlere bakar.

Eller oyluklar üzerinde parmaklar bitişik, ayakların her ikisi de sağ tarafa çıkarılarak yere oturulur. Gözler dizlere bakar.


Tahiyatta oturuş şekli şöyledir: Erkekler sol ayaklarını yere serip üzerine otururlar. Sağ ayaklarını dikerek baş parmaklarını kıble tarafına dönük tutarlar. Bundan başka oturuş şekilleri de vardır. Kadınlar ise iki ayaklarını yatırıp sol tarafa kalçaları üzerine otururlar.

Sonra “Ettehıyyatü, Allahümme Salli-bârik salavatları” ve arkasından: “Rabbena âtinâ ile Rabbenağfirli” duaları okunur.

Selam

Baş önce sağa, sonra sola çevrilir. Çevirme esnasında gözler omuzlara bakacaktır.

Baş önce sağa, sonra sola çevrilir. Çevirme esnasında gözler omuzlara bakacaktır.


Dualardan sonra, baş sağ tarafa omuzlara bakarak çevrilir ve : “Esselâmû aleykum ve rahmetullah” diyerek selam verilir. Daha sonra aynı şekilde sola selam verilir.

Böylece namaz tamamlanmış olur. Namazın sonunda yapılacak dua ve zikirler ayrıca sitemizin ilgili bölüm bölümlerinde yazılıdır.

Bu anlatmış olduğumuz namaz şekli, sabah namazının sünneti veya farzı gibi iki rekat olarak kılınan namazlar içindir. Kılınan namaz üç veya dört rekali bir namaz ise o zaman şöyle hareket edilir:

Kılınan namaz üç rekatli farz namaz ise: İki rekat kılındıktan sonraki ilk oturuşta sadece “Ettehiyyatü” okunur ve tekbir getirilerek üçüncü rekata kalkılır. Besmele çekilerek sadece Fatiha okunur, rükûya gidilir ve secdeler yapılır, sonra oturulur: Tahiyyat, Salli - Barik ve dualardan sonra selam verilir. Üç rekat olarak kılınan vitir namazını ayrıca anlatacağız.

Kılanan namaz dört rekatli bir farz namaz ise: Akşam namazında olduğu gibi hareket edilir: ve üçüncü rekatta sadece Fatiha okunarak bir rekat daha eklenip dördüncü rekatın sonunda oturulur. Gerekli dualar okunarak selam verilir.

Dört rekat olarak kılınan sünnet ve nafile namazların her rekatinde Fatiha ile birlikte zammı sûre okunur.

İlk iki rekattan sonra oturulur, tahiyyat okunup üçüncü rekata kalkalır.

Üçüncü rekata sadece Besmele ile başlanarak ilk kılınan iki rekat gibi iki rekat daha kılınır ve dördüncü rekatın sonunda oturularak dualar okunup selam verilir.

Ancak ikindi ve Yatsının ilk sünnetleri kılınırken birinci oturuşta tahiyattan sonra “Salli - Barik” duaları okunur ve üçüncü rekata Euzü Besmele ve Sübhâneke duâsıyla başlanır. Fatiha ve zamm-ı sûreler okunarak dört rekat tamamlanır.

 

 

 

YATSI NAMAZI

 

YATSI NAMAZI (10 Rekat ve 3 Rekat Vitir)

        4 Rekat İlk Sünnet :

        Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya

 

1. Rekat2. Rekat3. Rekat4. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Besmele
Fatiha
Bir Süre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

 

4 Rekat Farz :Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya

 

1. Rekat2. Rekat3. Rekat4. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Besmele
Fatiha
Rukû
Secde
Besmele
Fatiha
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

 

2 Rekat Son Sünnet :Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının son sünnetini kılmaya

 

1. Rekat2. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir Süre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

 

 

VİTİR NAMAZI (3 Rekat)

4 Rekat Vitir :Niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya

 

1. Rekat2. Rekat4. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Besmele
Fatiha
Bir Süre
Eller kaldırılıp Tekbir Almak
Kunut Duaları
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

Not :

       Farz namazlarının cemaatle edası esnasında niyete “uydum hazır olan imama” ifadesi de eklenmeli, o şekilde niyet getirilmelidir.

       Vitir Namazı Ramazan haricinde cemaatle kılınmaz.

 

AKŞAM NAMAZI

 

AKŞAM NAMAZI (5 Rekat)

        3 Rekat Farz:

      Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya

 

1. Rekat2. Rekat4. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Besmele
Fatiha
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

 

2 Rekat Sünnet:Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının sünnetini kılmaya

 

1. Rekat4. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

 

 

 

Not : Farz namazlarının cemaatle edası esnasında niyete “uydum hazır olan imama” ifadesi de eklenmeli, o şekilde niyet getirilmelidir.

 

İKİNDİ NAMAZI

 

İKİNDİ NAMAZI (8 Rekat)

        4 Rekat Sünnet :

      Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya

 

1. Rekat2. Rekat3. Rekat4. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir Süre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

 

4 Rekat Farz :Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya

 

1. Rekat2. Rekat3. Rekat4. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Besmele
Fatiha
Rukû
Secde
Besmele
Fatiha
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

  

Not :

 

Farz namazlarının cemaatle edası esnasında niyete “uydum hazır olan imama” ifadesi de eklenmeli, o şekilde niyet getirilmelidir.

 

ÖĞLE NAMAZI

 

ÖĞLE NAMAZI (10 Rekat)        

4 Rekat İlk Sünnet :        

Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya

 

1. Rekat2. Rekat3. Rekat4. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Besmele
Fatiha
Bir Süre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

 

4 Rekat Farz :

Niyet ettim Allah rızası için
öğle namazının farzını kılmaya

 

1. Rekat2. Rekat3. Rekat4. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Besmele
Fatiha
Rukû
Secde
Besmele
Fatiha
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

 

2 Rekat Son Sünnet :

Niyet ettim Allah rızası için
öğle namazının son sünnetini kılmaya

 

1. Rekat2. RekatNiyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir Süre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

  

Not :

 

Farz namazlarının cemaatle edası esnasında niyete “uydum hazır olan imama” ifadesi de eklenmeli, o şekilde niyet getirilmelidir.

 

SABAH NAMAZI

 

SABAH NAMAZI (4 rekat)

2 Rekat Sünnet :

Niyet ettim Allah rızası için
sabah namazının sünnetini kılmaya

 

1. Rekat2. Rekat

Niyet
Tekbir

Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
Secde

Besmele
Fatiha
Bir Süre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

 

    2 Rekat Farz :    

Niyet ettim Allah rızası için
sabah namazının farzını kılmaya

    

 

1. Rekat2. Rekat

Niyet
Tekbir
Subhaneke
Euzu besmele
Fatiha
Bir sûre
Rukû
SecdeBesmele
Fatiha
Bir Süre
Rukû
Secde
Oturuş
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena
Selam

 

not :

Farz namazlarının cemaatle edası esnasında niyete “uydum hazır olan imama” ifadesi de eklenmeli, o şekilde niyet getirilmelidir.

 

 İlimiz Trabzon

 İlçemiz Çarşıbaşı

 Hutbeler

 Albümler

 E Kitap İndir

 Mp3 "Dua ve Sure" İndir

 Mübarek Gün ve Geceler

 Din Hizmetleri

 Atatürk ve Din

 Dini Sorular ve Cevapları

 Personel Bilgi Sorgulama

 Yayın Satış
 D.İ.B Web Kütüphanesi
 Camilerimiz

 Dinimizi Öğrenelim
 40 Hadis
 Kurul Kararları
 Kur'an Okumaya Giriş
 Siyer-i Nebi
 Resimlerle Namaz
 Resimlerle Abdest
 Dini Kavramlar
 Mutluluk Yolu İslam
 Namaz Sure ve Duaları
 Kurban Hakkında
 Hac ve Umre
 Bunları Biliyor musunuz?
 Kutsal Emanetler
 Orucun Hikmet ve Faydaları
 
 

                                                 çözünürlük 1024*768                  @2007 Çarşıbaşı Müftülüğü Tüm Hakları Saklıdır                @tasarim.com